80 EUB-M 5.50 - stavba přístavu

Realizace:

Projekt výstavby přístavu v polské Gdyni

Popis aplikace:

Je třeba vypustit vodu, aby byla stavební plocha suchá, aby se zajistilo, že se projekt nezdrží.

Řešení:

Bylo použito 80EUB-M-5.50 a používá k vypouštění vody z povodní.

1/2

© 2020 REMONT ČERPADLA s.r.o. with EVAK PUMPS corp.

tel: +420 466 260 261 / email: info@evak-cerpadla.cz