200 ERS-6.300 v pískovně

Realizace:

Pískovna, Taiwan

Popis aplikace:

Použité čerpadlo musí odolat v extrémně abrazivním médiu s až 50% hustotou

Rešení:

Čerpadlo 200 ERS 6.300T instalované s přečerpávací jímce, provoz 8 hodin denně

Očekávaná životnost:

18 měsíců, 8 hodin denně. Po uplynutí doby bylo čerpadlo rozebráno a ačkoliv je patrné opotřebení spirály, sacího víka a oběžného kola, čerpadlo je stále v plném provozu

1/3

© 2020 REMONT ČERPADLA s.r.o. with EVAK PUMPS corp.

tel: +420 466 260 261 / email: info@evak-cerpadla.cz